خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26335   بروزرسانی: 08-03-1403

Mir Ali Asghar Mokhtari

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
مقدمه ای بر عناصر کمیاب خاکی   ترجمهانتشارات علوی J.H.L. Voncken میر علی اصغر مختاری، پیمان اسکندرنیا  1400