خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26335   بروزرسانی: 08-03-1403

Mir Ali Asghar Mokhtari

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1-     همكاري با فصلنامه علوم زمين در زمينه داوري مقالات پترولوژي و زمين‌شناسي اقتصادي.

2-     همكاري با بيست و نهمين گردهمايي علوم زمين (1389) در زمينه داوري مقالات پترولوژي و زمين‌شناسي اقتصادي.

3-     همكاري با سي‌امين گردهمايي علوم زمين (1390) در زمينه داوري مقالات زمين‌شناسي اقتصادي.

4-     داروي مقالات همايش كاربردي معدن و صنايع معدني استان آذربايجان غربي، تابستان 1391.

5-     همكاري با سي‌ و یکمين گردهمايي علوم زمين (1391) در زمينه داوري مقالات زمين‌شناسي اقتصادي.