خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26335   بروزرسانی: 08-03-1403

Mir Ali Asghar Mokhtari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 سیده نرگس ساداتی بهمن  1393زمین شناسی- زمین شناسی اقتصادی کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز مس در سنگ های رسوبی محدوده نهند – ایوند (شمال تبریز، آذربایجان شرقی)   استاد مشاور
1 احمد احمدوند مرداد  99پترولوژی- زمین شناسی ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های اتشفشانی پالئوژن جنوب شرق اهر   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
94 خدیجه دادروان شهريور  1388زمین شناسی- پترولوژی مطالعه پترولوژيكي توده نفوذي شمال روستاي جوان شيخ (جنوب كليبر- شمال شرق اهر)   استاد مشاور
93 عاطفه سرپوشان شهريور  1390زمین شناسی- زمین شناسی اقتصادی كانه‌شناسي، ژئوشيمي و ژنز معدن سرب شخاب، شمال شرق سمنان   استاد مشاور
92 محمدحکمتیان دي  1391زمین شناسی- زمین شناسی اقتصادی بررسي ژنز كانسار اورس كوه در ارتباط با فرايندهاي ساختاري- زمين‌شناسي در البرز خاوري (استان سمنان)   استاد مشاور
91 سیمینه عنایتی کولایی بهمن  1391زمین شناسی- زمین شناسی اقتصادی ژنز و كاني‌شناسي مس رسوبي شمال تبريز   استاد مشاور
90 پروین حبیبی فر بهمن  1391زمین شناسی- زمین شناسی اقتصادی ارزیابی کانه زایی در منطقه طروسک (جنوب سبزوار) براساس مطالعات زمین شناسی٬ کانی شناسی و ژئو شیمیایی   استاد راهنما
89 سعید باغبان اصغری نژاد بهمن  1391زمین شناسی- زمین شناسی اقتصادی بررسي ژنز، كاني‌شناسي و ژئوشيمي اسكارن آهن- مس شمال غرب آوان (شهرستان ورزقان- آذربايجان شرقي)   استاد مشاور
88 سولماز علیزاده بهمن  1391زمین شناسی- پترولوژی پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی الیگومیوسن در شمال کوریان (شمال غرب تفرش)   استاد راهنما
87 سعید طالبی کرهرودی بهمن  1391زمین شناسی- پترولوژی ژئوشیمی و پترولوژی سنگ‌های نیمه عمیق قرمز چشمه (شمال شرق فرمهین)   استاد راهنما
86 فاطمه گودرزی اسفند  1391زمین شناسی- پترولوژی پتروگرافی، پترولوژی و مکانیسم جایگزیني گنبدهای ریولیتی- ریوداسیتی شمال غرب خیارج   استاد راهنما
85 زهرا میریان ارديبهشت  1392زمین شناسی- زمین شناسی اقتصادی كاني‌شناسي و ژئوشيمي زون مينراليزه و دگرسان شده در منطقه خارنگون (شمال شرق بافق- استان يزد)   استاد مشاور
84 نیلوفر نورصالحی مهر  1392زمین شناسی- پترولوژی پترو گرافی، ژئوشيمی و پترولوژی توده نفوذی چلمبر (جنوب باختر بوئین زهرا)   استاد راهنما
83 مریم السادات معصومی مهر  1392زمین شناسی- پترولوژی پتروگرافي، ژئوشيمي و پترولوژي توده نفوذي ده بالا (جنوب باختر بوئين زهرا)   استاد راهنما
82 سعید نعیمی خرداد  1392زمین شناسی- پترولوژی مطالعه آنکلاوهای توده گرانیتوئیدی زاغر (جنوب غرب تفرش)   استاد راهنما
81 مسعود نظری خرداد  1392زمین شناسی پتروگرافي، ژئوشيمي، پترولوژي و جايگاه تکتونیکی سنگهاي نفوذي نئوژن وابسته در شمال دستجرد (شمال باختری تفرش)   استاد راهنما
80 طاهره نبوی شقاقی دي  1393زمین شناسی- پترولوژی ژئوشیمی توده سینیتی شمال معدن اسفوردی (استان یزد) و بررسی نقش احتمالی آن در کانی¬سازی آهن- آپاتیت   استاد راهنما
79 فاطمه محمدی مهر  1393زمین شناسی- پترولوژی ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی عظیم¬آباد (جنوب¬غرب بهاباد) و بررسی نقش احتمالی آن در کانی¬سازی آهن- آپاتیت   استاد راهنما
78 اکرم بیات دي  1393زمین شناسی- پترولوژی ژئوشیمی توده¬های گابرویی- دیوریتی جنوب¬غرب بهاباد (استان یزد) و بررسی نقش احتمالی آنها در کانی¬سازی آهن- آپاتیت   استاد راهنما
77 عارفه سعیدی اسفند  1393زمین شناسی- پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه علی آباد موسوی- خان چایی (منطقه طارم، استان زنجان) با نگرشی بر کانی سازی مس    استاد راهنما
76 رزیتا داوطلب آذر آذر  1393زمین شناسی- پترولوژی ژئوشیمی سنگ های آذرین درونی کوه کرکس، شرق اسدآباد   استاد راهنما
75 علی اصغر آتشنما اسفند  1394زمین شناسی- پترولوژی زمین¬شناسی و کانه¬زایی کانسار پلی¬متال رشید¬آباد، شمال زنجان   استاد راهنما
74 زیبا بیکدلی مهر  1393زمین شناسی- پترولوژی کانی¬شناسی و ژئوشیمی سنگ میزبان و کانسنگ مس در منطقه چهرآباد، شمال¬شرق ماهنشان   استاد مشاور
73 مریم فیضی اسفند  1393زمین شناسی- پترولوژی زمین شناسی و کانه زایی کانسار پلی متال آقکند، شمال غرب زنجان   استاد مشاور
72 سجاد احمدی سفید دشتی مهر  1393علوم محیط زیست بررسی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان شهرکرد با تاکید بر آلودگی خاک پیرامون کارخانه به فلزهای سنگین   استاد مشاور
71 سکینه خدایی کلام شهريور  1393علوم محیط زیست بررسی آلودگي‌هاي زيست‌محيطي عناصر سنگین سمی ناشي از کانی سازی در منطقه‌ي عربشاه- آذربایجان غربی   استاد راهنما
70 خدیجه صالحی شهريور  1393علوم محیط زیست مکان یابی محل دفن پسماندهای شهر هیدج (استان زنجان) توسط مدل AHP و نرم افزار ArcGIS   استاد مشاور
69 مهسا مردانی مهر  1393علوم محیط زیست مقدار فلزهای سنگین خاک در مسیر انتقال از معدن سرب و روی انگوران تا شهرک تخصصی روی زنجان   استاد مشاور
68 علی نجاری شهريور  1393علوم محیط زیست غلظت برخي فلزات سنگين در آب هاي جاري در سطح حوضه آبريز سد تهم زنجان   استاد مشاور
67 ناهید رحمتی آبان  1394زمین شناسی- پترولوژی پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني منطقه آغ اتاق (شمال تكاب)با نگرشي بركانه زايي Au-Cu   استاد راهنما
66 پروین حاتمی اسفند  1394زمین شناسی- پترولوژی كاني شناسي ؛ ژئوشيمي و ژنز كانسار آهن ميرجان ؛ شمال غرب زنجان   استاد راهنما
65 رئوف امیرخانی اسفند  1394زمین شناسی- پترولوژی مطالعه سيالات درگير و ميكروپروب در كاني سازي آهن – آپاتيت هميجان ؛ جنوب غرب بهاباد   استاد راهنما
64 سکینه جمالی پور بهمن  1394زمین شناسی- پترولوژی كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ ميزبان و كانسنگ سرب در منطقه چرلانقوش ؛ شمال شرق ماهنشان   استاد مشاور
63 معصومه نجف زاده یالقوزآغاج آبان  1394زمین شناسی- پترولوژی پتروگرافي سنگ دگرگوني منطقه عربشاه ( جنوب شرق تكاب) با نگرشي بر كانه زايي As-Au   استاد راهنما
62 زهرا سبزی شهريور  1394زمین شناسی- پترولوژی پترولوژي و ژئوشيمي توده نيمه نفوذي ايوب انصار ؛ جنوب شرق تكاب    استاد راهنما
61 مریم حمیدوند بهمن  1394زمین شناسی- پترولوژی كاني شناسي ؛ ژئوشيمي و ژنز كانسار آهن اينچه رهبري ؛ جنوب زنجان    استاد راهنما
60 فریبا آسیای صوفیانی مهر  1394زمین شناسی- پترولوژی مطالعه كاني شناسي ؛ ژئوشيمي و سيالات در گير در كانه زايي منطقه قره چيلر ( شمال شرق خاروانا ؛ آذربايجان شرقي)   استاد راهنما
59 لیلا طالبی دي  1394زمین شناسی- پترولوژی پترولوژي سنگ هاي آذرين منطقه آرپاچاي ( شمال تكاب ) با نگرشي بر كانه زايي   استاد راهنما
58 الناز فخرشفائی بهمن  1394زمین شناسی- پترولوژی پترولوژي و ژئوشيمي توده گرانيتوئيدي خاكريز ( جنوب زنجان ) و هاله دگرگوني مجاورتي آن   استاد راهنما
57 سیما محمدی مهر  1395علوم محیط زیست بررسي آلودگي هاي زيست محيطي عناصر سنگين وسمي درمنطقه كاني سازي آرپاچاي، شمال تكاب   استاد راهنما
56 فاطمه کرمی خرداد  1397زمین شناسی اقتصادی زمين شناسي، ژئوشيمي و خاستگاه كانسار روي – سرب (نقره) حلب ( جنوب باختر زنجان)   استاد راهنما
55 فرخنده توفیقی شهريور  1396پترولوژی بررسي زمين شناسي و پترولوژي واحدهاي دگرگوني ميزبان كانه زايي آهن حلب ( جنوب باختر دندي، زنجان) بانگرشي بر ژئوشيمي و خاستگاه كاني زايي   استاد راهنما
54 فریده کلوندی شهريور  1396پترولوژی ژئوشیمی هاله اسكارني خاكريز- باغ كندي(جنوب زنجان) با نگرشي بر كانه زايي آهن   استاد راهنما
53 ایوب ویسی نیا بهمن  1395پترولوژی پترولوژي، ژئوشيمي و خاستگاه تكتونيكي مجموعه پريدوتيتي گرماب، افيوليت هاي كرمانشاه، شمال شرق كامياران    استاد راهنما
52 حنانه پورمحمد ارديبهشت  1396زمین شناسی اقتصادی زمين شناسي، ژئوشيمي و خاستگاه كانه زايي آهن ميانج، منطقه حلب ، جنوب باختر   استاد مشاور
51 نسرین محمدبیگی شهريور  1396پترولوژی کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن قواق، جنوب غرب دندی (استان زنجان)   استاد راهنما
50 سیده پریسا موسوی شهريور  1395علوم محیط زیست بررسي آلودگي هاي زيست محيطي عناصر سنگين و سمي در منطقه زرشوران، شمال تكاب،آذربايجان غربي   استاد راهنما
49 پرهام اهرابیان فرد شهريور  1397زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانه زایی کرومیت منطقه علم کندی، غرب زنجان   استاد راهنما
48 حسین باقرپور مهر  1396پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی منطقه گویجه ییلاق (جنوب قیدار) با نگرشی بر کانه زایی سرب- روی   استاد راهنما
47 آیسان قاسملو شهريور  1397زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانه زایی مس با سنگ میزبان رسوبی حمزه لو (شمال خاور ماهنشان)   استاد راهنما
46 رحیمه نفیسی بهمن  1396زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانه زایی طلای حلب، جنوب باختر زنجان   استاد راهنما
45 فرزانه نوری شهريور  1397پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی علم کندی (باختر ماهنشان) با نگرشی بر خاستگاه کانه زایی آهن    استاد راهنما
44 مهسا نوری شهريور  1397زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار سلستین مادآباد، باختر قیدار   استاد مشاور
43 علی رجب زاده بهمن  1396زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانه زایی سرب- روی با سنگ میزبان رسوبی چهرآباد (شمال خاور ماهنشان)   استاد راهنما
42 فاطمه رضائی شهريور  1397پترولوژی زمین شناسی، سنگ شناسی و شرایط ترمودینامیکی سنگ های اسکارنوئیدی منطقه قره داش (باختر ماهنشان) با نگرشی بر کانه زایی سرب و روی   استاد راهنما
41 ندا شفائی پور بهمن  1396پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی قوزلو (باختر زنجان) و هاله دگرگونی مجاورتی آن   استاد راهنما
40 روشن رحیمی بهمن  1395زمین شناسی اقتصادی کانی شناسی و نحوه تشکیل مس در منطقه قزلچه، زنجان   استاد مشاور
39 محمد ملکی کهنگی خرداد  1396زمین شناسی اقتصادی کانی شناسی و ژئوشیمی کانی سازی مس در منطقه حلب، زنجان   استاد مشاور
38 آزاده شریعت بعادری شهريور  1397زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار منگنز دهنج، جنوب خاور زنجان   استاد مشاور
37 شیوا کردیان مهر  1397پترولوژی ژئوشیمی عناصر کمیاب خاکی در کانسار اکسید آهن- آپاتیت گلستان آباد (خاور زنجان)   استاد راهنما
36 مژده محمدی لیسه رودی بهمن  1397پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی منطقه دوآب (سواد کوه مازندران) با نگرشی بر کانه زایی فلوئورین- سرب- روی سرچلشک   استاد راهنما
35 فاطمه ندرلو بهمن  1397پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی شمال چرگر (شمال باختر ابهر) با نگرشی بر کانه زایی مس- طلا   استاد راهنما
34 حدیث رشنو شهريور  1397علوم محیط زیست بررسی آلودگي‌هاي زيست‌محيطي عناصر سنگین و سمی آبراهه های شرق و جنوب شرق معدن انگوران، غرب زنجان   استاد راهنما
33 نشمیل ظاهری شهريور  1397علوم محیط زیست بررسی روابط فضایی بین فلزات سنگین جهت واکاوی آلودگی زیست محیطی در منطقه بایچه باغ، شمال غرب زنجان   استاد راهنما
32 مونا الهیاری بهمن  1397زمین شناسی اقتصادی کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانی سازی مس در منطقه بوجی، زنجان   استاد مشاور
31 الناز آقاعلی تير  1398زمین شناسی- پترولوژی مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی بازیک-حدواسط سنوزوئیک پایانی جنوب باختر قزل اوزن (شمال زنجان)    استاد مشاور
30 فرزانه نوری تير  1398زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی،کانی شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه افق لاتریتی- بوکسیتی قارخوتلو(جنوب باختر زنجان)   استاد راهنما
29 عباس سید قراعینی مهر  1398زمین شناسی- پترولوزی پترولوژی، زمین¬شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی زاجکان، شمال ابهر   استاد راهنما
28 افسانه قربانی لیسار شهريور  99زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، زمین شیمی و خاستگاه کانه زایی سرب- روی (نقره) ورمزیار، شمال زنجان   استاد راهنما
27 نگار کبودمهری شهريور  99زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، زمین شیمی و خاستگاه کانه زایی سرب- روی با سنگ میزبان رسوبی تریان، شمال باختر زنجان   استاد راهنما
26 بهارک محضی شهريور  99زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، زمین شیمی و خاستگاه کانسار فلزات پایه و گران بهای زاجکان، طارم سفلی، استان قزوین   استاد راهنما
25 سمیه محمدی شهريور  99زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، زمین شیمی و خاستگاه کانه زایی مس مرشون، جنوب خاور زنجان   استاد راهنما
24 فرزاد عسگری شهريور  1399پترولوژی پترولوژی، زمین¬شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ¬های آتشفشانی مرشون (شمال ابهر)    استاد راهنما
23 سجاد محسنی مهر  1399پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی گنبد نیمه نفوذی شمال روستای قرائی (باختر زنجان)    استاد راهنما
22 سمیرا بدیعی تير  1399علوم محیط زیست بررسی روند تغییرات کیفیت آب در منابع تأمین آب شهرستان خدابنده استان زنجان   استاد مشاور
21 جمال مشمایی شهريور  1400پترولوژی پتروژنز توده سینیتی-گابرویی بکتر، جنوب سنقر    استاد مشاور
20 محمد حسن باوی بهمن  1400زمین شناسی اقتصادی زمین¬شناسی، زمین¬شیمی و خاستگاه کانسار آنتیموان مغانلو، باختر زنجان   استاد راهنما
19 محمد صحبت لو بهمن  1400زمین شناسی اقتصادی زمین¬شناسی، زمین¬شیمی و خاستگاه كانه‌زایي فلزات پایه- گرانبها قبچاق، شمال¬باختر قره¬چمن    استاد راهنما
18 آذر مهاجری شهريور  1401زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، کانه زایی، ساخت و بافت، کانی شناسی و ژنز کانسار مس- سرب و روی غنچه آباد، شمال شرق قزوین   استاد مشاور
17 حامد دانشور اسفند  1401زمین شناسی اقتصادی زمین¬شناسی، زمین¬شیمی و خاستگاه رخداد معدنی روی- سرب توزلو، جنوب زنجان   استاد راهنما
16 فاطمه معصومی شهريور  1402زمین شناسی اقتصادی زمین¬شناسی، زمین¬شیمی و خاستگاه كانه‌زایي مس دوه یاتاقی، شمال¬باختر ابهر    استاد راهنما
15 سپیده خان احمدلو شهريور  1402زمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی سرب- روی- مس کورچشمه، جنوب باختر تاکستان   استاد راهنما
14 عاطفه مددی در حال انجامزمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی چندفلزی ایپک، جنوب اشتهارد (جنوب کرج)   استاد راهنما
13 شکوفه تارویردی‌زاده بهمن  1402زمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی سرب- روی گوشه‌بلاغ، شمال زنجان   استاد راهنما
12 علیرضا حیدری شهريور  1402زمین شناسی زمين شيمي و پترولوژي سنگ هاي آذرين منطقه بيرونده (شمال زنجان)    استاد راهنما
11 اسماعیل خضر در حال انجامپترولوژی پترولوژی توده گرانیتوئیدی قره زاغ با نگرشی بر کانه زایی آهن، باختر شاهین دژ   استاد مشاور
10 میثم قنبری ویکی در حال انجامزمین شناسی اقتصادی عنوان: زمین¬شناسی، زمین¬شیمی و خاستگاه رخداد معدنی سرب- روی قطاربلاغی، جنوب¬خاور زنجان   استاد راهنما
9 شایان بابادی غلامحسینی در حال انجامزمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی سرب- روی چیچکلو، خاور تکاب   استاد راهنما
8 مهین مرادی در حال انجامزمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی سرب- روی- باریت گویجه‌قیا، جنوب‌باختر زنجان   استاد راهنما
7 رضا شریفی در حال انجامپترولوژی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی گنبد نیمه‌آتشفشانی اسیدی چیچکلو، خاور تکاب   استاد راهنما
6 رمضان خوئینی در حال انجامپترولوژی پترولوژی، زمین‌شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ‌های آذرین منطقه ایپک، جنوب اشتهارد   استاد راهنما
5 حمید هاشم پور در حال انجامزمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی طلای تیکمه‌داش 2، جنوب‌خاور بستان‌آباد   استاد راهنما
4 مرتضی عباسی در حال انجامزمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی سرب- روی با سنگ میزبان رسوبی قندی‌بلاغ، جنوب‌باختر زنجان   استاد راهنما
3 سهیلا رشیدی در حال انجامزمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، زمین شیمی و خاستگاه رخداد معدنی مس قمیشلو، جنوب زنجان    استاد راهنما
2 علی عزتی در حال انجامپترولوژی زمین‌شیمی و پترولوژی سنگ های آذرین شمال خاور بادرود (خاور کاشان) با نگرشی بر کانه‌زایی پلی متال منطقه    استاد راهنما
1 علی رشیدنیا در حال انجامزمین شناسی اقتصادی زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی های چندفلزی حاج سیران- بیرونده، شمال زنجان   استاد راهنما