خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26335   بروزرسانی: 08-03-1403

Mir Ali Asghar Mokhtari

شرکت در کارگاههای آموزشی

1-      دروه  آموزشي اينترنت مقدماتي به مدت 24 ساعت، مؤسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن.

2-      دوره آموزشي اينترنت پيشرفته به مدت 24 ساعت، مؤسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن.

3-      دوره آموزشي ويندوز پيشرفته به مدت 32 ساعت، مؤسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن.

4-      دوره آموزشي اتوكد مقدماتي به مدت 32 ساعت، مؤسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن.

5-      دوره آموزشي Excel به مدت26 ساعت، مؤسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن.

6-      دوره آموزشي ICDL 2  (گواهينامه كاربري كامپيوتر) به مدت 32 ساعت در سال 1385، سازمان فني و حرفه‌اي استان تهران.

7-      دوره آموزشي ICDL 1  (گواهينامه كاربري كامپيوتر) به مدت 98 ساعت در سال 1385، سازمان فني و حرفه‌اي استان تهران.

8-   كارگاه آموزشي High Technology Metals Including PGE به مدت 8 ساعت تئوري توسط     Dr. Frank Melcher و Dr. Klaus-Peter Burgath از انستيتوي علوم و منابع طبيعي جمهوري آلمان (BGR)، در مورخه 26 مهر 1384 در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

9-   دوره آموزشي تهيه نقشه‌هاي زمين شناسي، LEGEND و پروفيل زمين شناسي به مدت 18 ساعت زير نظر مهندس سهندي در بهمن ماه 1384 در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

10-  كارگاه آموزشي با عنوان نحوه نمونه‌برداري و تهيه نقشه زمين‌شناسي ناحيه‌اي، آبزمين‌شناسي و زمين‌شناسي زيست محيطي با مقياس 1:25000 به مدت 16 ساعت در مورخه 12 و 13 شهريور 1387 زير نظر كارشناسان جمهوري چك، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

11-  دوره آموزشي دورسنجي و سنجش از دور به مدت 30 ساعت از تاريخ 21/2/87 لغايت 31/2/87 زير نظر دكتر فريبرز قريب، مركز پژوهش‌هاي كاربردي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

12-   كارگاه آموزشي با عنوان

Proterozoic mafic magmatism in the Central Indian Tectonic Zone (CITZ) and NW Indian Shield: elemental and isotopic constraints on crustal evolution and geodynamics

به مدت 2 ساعت بصورت تئوري توسط Prof. Talat Ahmad در مورخه 2/may/2009 در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

13-   كارگاه آموزشي با عنوان

Mineral Resources: Geology and Geochemistry of Ore Deposits

 به مدت 3 روز بصورت تئوري توسط Prof. Bernd Lehmann در مورخه 29-27/February/2010 در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

14-   كارگاه آموزشي با عنوان

Giant Metallic Deposits Including Gold, VMS and SEDEX

 به مدت 5 ساعت بصورت تئوري توسط Prof. Peter Laznicka در مورخه 5/May/2010 در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

15-   بازديد از كانسار منگنز ونارچ قم (2 روز) با حضور معاونت اكتشاف سازمان زمين ‌شناسي و اكتشافات معدني كشور. سال 1383.

16-  بازديد از كانسارهاي فسفات اسفوردي و گزستان، سرب و روي مهدي آباد و كانسارهاي آهن چغارت و چادرملو (5 روز) با حضور معاونت اكتشاف سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور. سال 1383.

17-  بازديد از كانسارهاي طلا و آرسنيك زرشوران، طلاي آقدره و سرب و روي انگوران (5 روز) با حضور معاونت اكتشاف سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور. سال 1384.

18-  بازديد از كانسارهاي طلا در زون ارسباران شامل مسجد داغي، شرف آباد، زگليك، نبي‌جان و كانسار مس پورفيري سونگون با حضور آقاي Dr. June Angeles  (8 روز). سال 1384.

19-   ارزيابي صحرايي مناطق اميدبخش معرفي شده توسط مديريت ژئومتيكس در زون ارسباران با حضور        Dr. June Angeles  (13 روز). سال 1384.

20-  ارزيابي صحرايي مناطق اميدبخش معرفي شده توسط مديريت ژئومتيكس در زون جنوب خراسان با حضور  Dr. June Angeles  (13 روز). سال 1384.

21-  دوره آموزشي برداشت‌هاي صحرايي و تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي با مقياس 1:25000 آوان، اشتوبين، قلندر و اهر (آذربايجان شرقي) زير نظر كارشناسان سازمان زمين شناسي جمهوري چك به مدت84 روز در طي سال‌هاي 1385، 1386 و 1387؛ سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

22-  دوره آموزشي برداشت نمونه‌هاي ژئوشيميايي (سيلت آبراهه‌اي و كاني‌ سنگين) و تهيه لايه زمين‌شناسي اقتصادي نقشه‌هاي زمين‌شناسي با مقياس 1:25000 آوان، اشتوبين، قلندر و اهر (آذربايجان شرقي) زير نظر كارشناسان سازمان زمين شناسي جمهوري چك  به مدت 45 روز در طي سال‌هاي 1385، 1386 و 1387؛ سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

23-  دوره آموزشي جواهر‌شناسي به مدت 36 ساعت در سال 1389 در مركز مطالعات كاربردي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

24-   كارگاه آموزشي با عنوان

Well logging and new Achievements of Mineral Researches

 به مدت يك روز بصورت تئوري توسط Mr. Timo Korth در مورخه 26/June/2011 در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

25-   شركت در همايش تخصصي دستاوردهاي نوين زمين‌ساخت ايران به مدت يك روز در مورخه 22/9/90 در محل سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور.

26-   شركت در همايش تخصصي عناصر خاكي كمياب به مدت يك روز در مورخه 17/11/90 در محل سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور.

27-  شركت در همايش تخصصي تيپ‌هاي كانه‌زايي طلا در پهنه سنندج- سيرجان به مدت يك روز در مورخه 24/11/90 در محل سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور.

28-  دوره آموزشي مباني GIS و نرم افزار Arc-GIS به مدت 40 ساعت زير نظر مهندس اردبيلي در تاريخ 5/4/91 لغايت 16/5/91  در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

29-   شركت در همايش تخصصي كانه‌زايي مس در ايران به مدت يك روز در مورخه 20/6/91 در محل سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور.