خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26885   بروزرسانی: 28-10-1401

Davood Moradkhani

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
کنفرانس ICME2013   گردآوری و تألیفدانشگاه زنجان داود مرادخانی، رامین دوست محمدی مهر 1392 
سلول فلوتاسیون جیمسون   تالیفنشر دانش زنجان داود مرادخانی، بهزاد صداقت مهر 1390 
آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی   ترجمهدانشگاه زنجان رانجیت. ر. روی- دکتر داود مرادخانی- مهندس فرشید تقوی بهمن 1386