خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26882   بروزرسانی: 28-10-1401

Davood Moradkhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ترمودینامیک پیشرفته2. پیرومتالورژِی3. آزمایشگاه خواص مکانیکی4. هیدرومتالورژی5. ترمودینامیک6. ترمودینامیک مواد 17. کانه آرایی معدن8. آزمایشگاه متالوگرافی9. مبانی کانه آرایی10. فلوتاسیون11. سمینار ارشد12. کار آموزی13. بازدید معدن14. بازدید زمین و معدن15. کاربرد مواد معدنی16. کانه آرایی17. نقشه کشی صنعتی18. دروس استخراج فلزات19. پیرومتالورژی مس 20. کارگاه عمومی21. آموزش کلید فولاد و عملیات حرارتی- کوتاه مدت22. متالورژی عمومی برای مهندسان معدن23. شناخت فلزات صنعتی24. شیمی – فیزیک مواد و معدن25. علم مواد