خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26444   بروزرسانی: 28-10-1401

Davood Moradkhani

مدیریت

پژوهشگر- پژوهشکده مهندسی و پزشکی جانبازان  1374-1372

كارشناس ارشد- وزارت بازرگانی - مجموعه کنترل کیفیت  1377-1375

كارشناس پروژه-شرکت توانیر-معاونت تحقیقات و شرکت تجربه نور 1379-1377

مدیر تحقیق و توسعه و مدیر پروژه شرکت توسعه معادن روی ایران

پروژه های مختلف مرتبط با فرآوری مواد معدنی و استخراج حلالی 1385-1379

مدير پروژه پايلوت 100 هزار تني توليد روي بروش استخراج حلالي  1382

مدرس و يا عضو هيئت علمي دانشگاه (اميركبير- زنجان)   1380 تا حال

همكاري مستمر در راه اندازي مهندسي معدن در دانشگاه زنجان  1385

مشاور رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران  6-1385

دبير كميته فني-مهندسي گروه شركتهاي توسعه معادن روي ايران  6-1385

مدیر گروه مهندسی معدن

ریاست پارک علم و فناوری استان زنجان

مدیر مسئول مجله فرآیندهای هیدرومتالورژی به زبان لاتین