خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26629   بروزرسانی: 28-10-1401

Davood Moradkhani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

بر پایي نمايشگاه‌هاي پژوهشي، فناوري، هنري و مديريت اجرايي برنامه‌هاي هنري   

 

برگزاری نمایشگاه جانبی کنفرانس ICME2013

برگزاری فن بازار استانی- هفته پژوهش در سال 1394
برگزاری فن بازار استانی- هفته پژوهش در سال 1396

 

طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه فني، واحد پژوهشي، كتابخانه تخصصي، شبكه تخصصي رايانه يا واحدهاي نيمه صنعتي

راه اندازی سنگ شناسی

راه اندازی کانی شناسی

راه اندازی مکانیک سنگ

راه اندازی فرآوری مواد معدنی                    

 

ايجاد رشته هاي جديد و به خصوص رشته‌هاي ميان رشته‌اي و تقويت و گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي  

همکاری در راه اندازی رشته مهندسی معدن

همکاری در راه اندازی رشته مهندسی مواد

 

همكاري موثر در تاسيس دانشگاه، مركز تحقيقاتي، موسسه‌هاي عالي آموزشي و پژوهشي، شهرك‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري، مركز رشد و شركت‌هاي دانش بنيان      

دانشگاه علمی کاربردی کالسیمین

تأسیس شرکت دانش بنیان بهینه سازان فرآوری مواد

راه اندازی و تأسیس پارک علم و فناوری مستقل استانی

مسئول پیگیری راه اندازی شعبه دوم پارک در دانشگاه زنجان

 

پذيرش مسئوليت قواي سه گانه و شركت در شوراها، كميته‌ها و هيا‌ت‌هاي رسمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ... كه جزء وظايف سازماني فرد نباشد.

مشاور جوان رئیس هیأت عامل ایمیدرو

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه معدن

عضو کارگروه اقتصاد و تولیدی

 بعنوان صاحب نظر دانشگاهی در بخش صنعت و معدن

عضو اصلی کمیته صنعت و معدن

مدیر گروه دانشگاه زنجان

عضو شورای راهبردی دانشگاه

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی

مسئول پیگیری و راه اندازی شعبه دوم پارک علم و فناوری در دانشگاه زنجان

نماینده استان جهت پیگیری پارک استانی با اطلاع ریاست محترم دانشگاه

مدیرپارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم پایه

عضو گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه

مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری استان

 

دبیر کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فراوری موادمعدنی، متالورژی و محیط زیست دبیر اجرایی در شهریور سال 1392

 

مدیر مسئول مجله فرآیندهای هیدرومتالورژی به زبان لاتین