خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26459   بروزرسانی: 28-10-1401

Davood Moradkhani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 • عضو كارگروه صنعت و معدن استان زنجان- نماینده دانشگاه زنجان
 • عضو و مشاور فنی کمیته نظارت و ارزیابی گروه توسعه معادن روی ایران
 • عضو مهندسین معدن و متالورژی آفریقای جنوبی
 • عضو نظام مهندسی معدن
 • عضو انجمن مهندسین متالورژی ایران
 • عضو کارگروه امور اقتصادی و تولید استان زنجان- نماینده دانشگاه زنجان
 • عضو انجمن مهندسین معدن
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه معدن

 • عضو کارگروه اقتصاد و تولیدی

 • عضو اصلی کمیته صنعت و معدن

 • عضو شورای راهبردی دانشگاه

 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی

 • مسئول پیگیری و راه اندازی شعبه دوم پارک علم و فناوری در دانشگاه زنجان

 • نماینده استان جهت پیگیری پارک استانی با اطلاع ریاست محترم دانشگاه

 • مدیرپارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم پایه

 • عضو گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه

 • مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری استان

 • ریاست پارک علم و فناوری مستقل استان زنجان