خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26459   بروزرسانی: 28-10-1401

Davood Moradkhani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی شریف و مرکز تحقیقات CSIRO استرالیا, ایران و استرالیا, مهندسی مواد- استخراج حلالی فلزات , 1383
عنوان رساله : بررسی اثر سینرگیسم در جدایش کادمیم و روی و مطالعه جذب روی با استفاده از تکنیک قطره منفرد
استاد راهنما : آقايان دكتر عسكري، دكتر باستاني و دکتر چنگ

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, مهندسی مواد- شناسایی، انتخاب و ساخت مواد , 1377
عنوان پایان نامه : اثر عملیات ترموشیمیایی بر خواص سطحی قطعات متالورژی پودر فولادی
استاد راهنما : آقايان دكتر يوزباشي زاده و دكتر ناطق

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, مهندسی مواد- تولید فلزات غیرآهنی , 1374
عنوان پایان نامه : ساخت آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni به روش ذوب و ریخته گری
استاد راهنما : آقاي دكتر صدرنژاد