خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:45075   بروزرسانی: 01-05-1402

Mehdi Hassani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشگاه بردو (فرانسه), ایران - فرانسه, ریاضیات , 1389-1384
عنوان رساله : درباره توزیع مقادیر توابع حسابی
زمینه رساله : نظریه تحلیلی اعداد
استاد راهنما : پروفسور مهرداد شهشهانی - پروفسور ژان مارک دیزولیه

کارشناسی ارشد : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران, ریاضیات , 1384-1381
عنوان پایان نامه : تقریب توابع توزیع اعداد اول و نامساویهای مربوط به آنها
زمینه پایان نامه : نظریه تحلیلی اعداد
استاد راهنما : دکتر سید جمال رویین

کارشناسی : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران, ریاضیات , 1381-1376