خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:46000   بروزرسانی: 01-05-1402

Mehdi Hassani
مهدی حسنی
دانشیار

پست الکترونيکی
mehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)ir      mmhassany(at)gmail(dot)com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hassani-mehdi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4035

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، کدپستی: 38791-45371

 

فهرست مقالات، ارجاعات، مرورهای تخصصی، اساتید راهنما، همکاران علمی، و دانشجویان دکتری

رزومه علمی و کاری

پروفایلهای تخصصی MathSciNet و zbMATH

سایر پروفایلهای تخصصی  Google Scholar   Scopus   Publons   Orcid   LinkedIn   mathoverflow   ReserachGate 

شجره‌نامه ریاضی MGP

مرور کتاب در MAA

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

نظریه تحلیلی اعداد

1. درباره درس مقدمه‌ای بر نظریه تحلیلی اعداد دوره ارشد در اینجا
2. مقاله درباره نظریه تحلیلی اعداد در اینجا - برگرفته از خبرنامه شماره 137 انجمن ریاضی ایران
3. اطلاعات بیشتر درباره نظریه تحلیلی اعداد: لینک 1، لینک 2، لینک 3
4. خطاب به داوطلبان ورود به دورۀ دکتری ریاضی شاخۀ نظریه اعداد دانشگاه زنجان در اینجا

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

مقالات، و نکات آموزشی و پژوهشی
1. آزمونهای بخش پذیری برای تمامی اعداد اول در اینجا و در اینجا
2. اعداد گویا و گنگ در اینجا
3. گزارش مختصر از یک پژوهش تاریخی درباره ابن الهیثم در اینجا - برگرفته از خبرنامه شماره 138 انجمن ریاضی ایران
4. درباره عدد نپر در اینجا
5. مروری بر تاریخ ریاضیات مدرن در ایران در اینجا - این مقاله برای انتشار در نشریه فرهنگ و اندیشه ریاضی پذیرفته شده است
6. تاریخچۀ مختصر نظریه اعداد در ایران در اینجا
7. زیباییهایی از اعداد اول در اینجا بخش 1 از سخنرانی ارائه شده در بنیاد مریم میرزاخانی (سال 1399) مشاهده فیلم در اینجا
8. لُژاندر و تجزیه فاکتوریل ها در اینجا بخش 2 از سخنرانی ارائه شده در بنیاد مریم میرزاخانی (سال 1399) مشاهده فیلم در اینجا
9. ماتریسهای مقیّد مرتبه 2 (در زمینه نظریه اعداد و جبرخطی) در اینجا

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ریاضیات بصری

1. چند نمودار قطبی در اینجا
2. متمم آموزشی تصویری برای حساب دیفرانسیل و انتگرال دو متغیره در اینجا
3. توزیع اعداد اول در بین اعداد طبیعی در اینجا
4. چگالی اعداد متباین در اینجا
5. چگالی اعداد خالی از مربع در اینجا
6. اثبات بدون کلام در اینجا

  

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

اسلاید سخنرانی ها

1. اعداد اوّل نسخۀ دانشگاه (ویژه اساتید و دانشجویان) در اینجا و نسخۀ مدرسه (ویژه دبیران و دانش‌آموزان) در اینجا
2. نامساوی کارلمن بر روی اعداد اوّل در اینجا

3. عدد پی و علوم پایه (به مناسبت سال جهانی علوم پایه، سال 2022) در اینجا
4. توزیع اعداد اوّل و فرضیۀ ریمان (به دعوت دانشگاه شهید بهشتی) اسلاید و فیلم در اینجا
5. توزیع اعداد اوّل و فرضیۀ ریمان (به دعوت دانشگاه علوم پایه زنجان) اسلاید

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

گزارش بخشی از فعالیتهای مدرسه‌ای

1. گزارش جلسات ماهیانه خانه ریاضیات زنجان (تا آخر تابستان سال 1393) در اینجا
2. گزارش طرح استعدادیابی بنیاد مریم میرزاخانی در زنجان (سالهای 1397 و 1398) در اینجا
3. فیلم ارائه سخنرانی در اولین دوره آموزش ریاضی (سال 1399) بنیاد مریم میرزاخانی در اینجا

4. فیلم ارائه سخنرانی عدد پی و علوم پایه، به مناسبت سال جهانی علوم پایه (سال 1401) بنیاد مریم میرزاخانی در اینجا

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

به مناسبت چهلمین سال تاسیس دانشگاه زنجان

تصاویری از دانشگاه زنجان در اواخر دهه شصت در اینجا