خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:45075   بروزرسانی: 01-05-1402

Mehdi Hassani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

مدرس مدرسه تابستانی مباحثی در نظریه جبری اعداد تابستان 1401

سخنران مدعو اولین کنفرانس ریاضی سلیمانیه عراق 3 و 4 مهر 1399

عضور کمیته های علمی و اجرایی مدرسه تابستانی مباحثی در نظریه تحلیلی و متعالی اعداد - 10 تیر الی 22 تیر 1396

عضو کمیته اجرایی پنجمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن - 21 و 22 تیر 1396

عضو هیات تحریریۀ خبرنامۀ انجمن ریاضی ایران - شهریور 1391 الی مهر 1394

عضو شورای علمی خانه ریاضیات زنجان، و مسئول برگزاری جلسات ماهیانه، گزارش جلسات در اینجا - از سال 1390

مرورگر کتاب و مقالات ریاضی در: انجمن ریاضی آمریکا - انجمن ریاضی اروپا - جامعه ریاضی آمریکا

عضو دائم انجمن ریاضی ایران

عضو انجمن ریاضی آمریکا

عضو گروه تحقیقاتی نامساویها

داور مقالات مجلات و گردهمایی های مختلف به شرح مندرج در رزومه‌ی علمی