خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:46531   بروزرسانی: 01-05-1402

Mehdi Hassani

علایق پژوهشی

نظریه مقدماتی اعداد - نظریه تحلیلی اعداد - نظریه احتمالاتی اعداد - توزیع اعداد اول - توزیع توابع حسابی - بسطهای مجانبی - توابع خاص - شمارش تحلیلی - نظریه نامساویها - تاریخ ریاضیات