خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28211   بروزرسانی: 12-11-1399

Maryam Kalami

سوابق تحصیلی


دکترا : شهید بهشتی, ایران, معماری , 1393-1387
عنوان رساله : دانش شخصی و مولد اولیه طراحی: راهکارهایی جهت بهره‌گیری از دانش شخصی در یافتن مولدهای اولیه در آغاز آموزش طراحی
زمینه رساله : آموزش طراحی معماری
استاد راهنما : دکتر محمود رازجویان - دکتر حمید ندیمی

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ايران, ايران, معماري , 1379-1372
عنوان پایان نامه : طراحي مرکز نگهداری بچه هاي خياباني در تهران
زمینه پایان نامه : معماری برای کودکان
استاد راهنما : دكتر نور الدين