خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29654   بروزرسانی: 12-11-1399

Maryam Kalami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. هندسه کاربردی و هندسه مناظر و مرایا2. نظریه‌ و روش‌های طراحی3. روستا یک و دو4. طراحی معماری