خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28211   بروزرسانی: 12-11-1399

Maryam Kalami

شرکت در کارگاههای آموزشی

کارگاه چالش‎های آموزش درس آشنایی با معماری روستایی، برگزارکننده: دانشگاه شهید بهشتی،زمان: 21 و 22 مرداد 94 ، محل: روستای ابیانه.