خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18166   بروزرسانی: 23-09-1402

Javad Moghaddam

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس, ایران, مهندسی مواد , 1386-1380
عنوان رساله : تهیه هیدرومتالورژیکی پودر اکسید روی با قابلیت تشکیل ذرات نانو متری از کانی های اکسیدی - سیلیکاتی
زمینه رساله : رسوب دادن نانو پودر
استاد راهنما : دکتر رسول صراف ماموری

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس , ایران, مهندسی مواد , 1374-1372
عنوان پایان نامه : تهیه پودر نیکل از محلول های آبی
زمینه پایان نامه : پودر نیکل
استاد راهنما : دکتر رسول صراف ماموری

کارشناسی : شهید باهنر کرمان, ایران, مهندسی مواد , 1371-1367
عنوان پایان نامه : تهیه چدن نشکن بینیتی
زمینه پایان نامه : چدن نشکن
استاد راهنما : دکتر مرتضی زند رحیمی