خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18166   بروزرسانی: 23-09-1402

Javad Moghaddam

مدیریت

مدیر اداره رفاه اعضای هیات علمی

دانشگاه صنعتی سهند

1375-1376

 

مدیر گروه مهندسی مواد

دانشگاه زنجان

1396