خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16025   بروزرسانی: 18-10-1401

Javad Moghaddam

علایق پژوهشی

متالورژی استخراجی، نانو پودرها، هیدرومتالورژی ، تحقیق و توسعه