خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17873   بروزرسانی: 23-09-1402

Javad Moghaddam

علایق پژوهشی

متالورژی استخراجی، نانو پودرها، هیدرومتالورژی ، تحقیق و توسعه