خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17914   بروزرسانی: 23-09-1402

Javad Moghaddam
جواد مقدم
استاد

پست الکترونيکی
moghaddam@znu.ac.ir      hastyir@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moghaddam-javad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4364

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد، اتاق 38، کدپستی 38791-45371

 

 استخراج فلزات، هیدرومتالورژی، نانو پودرها، تحقیق و توسعه