خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16025   بروزرسانی: 18-10-1401

Javad Moghaddam

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. متالورژی استخراجی - متالورژی صنعتی - نانو مواد