خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40090   بروزرسانی: 30-11-1402

Mohammad Ali Rezvani

سوابق تحصیلی


دکترا : گیلان, ایران, معدنی
عنوان رساله : سنتز، شناسایی و بررسی خواص کاتالیزوری پلی اکسومتالات ساندویچی دوبعدی و نانو کامپوزیتهای هتروپلی آنیونی جهت حذف مرکاپتانها و سایر مواد گوگردی نفت خام و دیگر فراورده های نفتی
استاد راهنما : پرفسور عبدالله فلاح شجاعی

کارشناسی ارشد : فردوسی مشهد, شیمی معدنی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش کاتالیزوری هتروپلی آنیونها در اکسایش آلدهیدهای آروماتیک تحت تابش مایکروویو
استاد راهنما : پرفسور اشتیاق حسینی- دکتر مسعود علیزاده

کارشناسی : مازندران, شیمی محض