خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40077   بروزرسانی: 30-11-1402

Mohammad Ali Rezvani

علایق پژوهشی

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه:

 

ا- گوگرد زدایی نفت خام و محصولات آن مانند بنزین- گازوییل مازوت- نفت سفید- جت فیول و ...

 

2- سنتز کریستالهایی هتروپلی آنیونی 

 

3-  سنتز پلی اکسومتالات ساندویچی دو بعدی

 

4- سنتز نانو ذرات و دوپ کردن آنها روی پلی اکسومتالات

 

5-  بررسی و ساخت افزودنیهای معدنی- آلی مناسب برای بهبود خواص کیفی نفت خام و محصولات نفتی

 

6-  تهیه اسکونجرهای معدنی برای مرکاپتان زدایی نفت و مشتقات نفتی

 

7-  بررسی خواص کاتالیزوری پلی اکسومتالات و نانوپلی اکسومتالات در واکنشهای اکسیداسیونی مواد آلی مختلف.

 

سوابق پژوهشی:

 

 1-  گوگرد زدایی نفت سفید (دانشگاه گیلان)

 

2- سنتز مرکاپتان اسکونجر (دانشگاه فردوسی مشهد)

 

3- کاهش میزان پور پوینت نفت (عسلویه)

 

4- سنتز نانو کامپوزیتهای پلی اکسومتالات آلی-معدنی و استفاده ار آن در حذف گوگرد بنزین و گازوییل (عسلویه)