خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4674   بروزرسانی: 13-01-1401

yousefli.amir

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1- دانشجوي برتر دانشگاه علم و صنعت ایران در مقطع دکتري در سال 1389
2- دانشجوي نمونه ایران در سال 1387
3-  رتبه اول دانشجویان دکتري ورودي سال 1387 دانشكده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
4- پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1387
5- دانشجوي نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1387
6- دانشجوي ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1385
7- دانشجوي برتر دانشگاه کردستان در سال 1383