خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4968   بروزرسانی: 13-01-1401

yousefli.amir

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. داده کاوی2. نظریه مجموعه های فازی3. سیستم های خبره4. سیستم های پشتیبان تصمیم گیری5. تصمیم گیری با معیارهای چندگانه6. بهینه سازی غیر قطعی7. مدیریت فرآیندهای کسب و کار8. آمار مهندسی