خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4674   بروزرسانی: 13-01-1401

yousefli.amir

علایق پژوهشی

1- نظریه مجموعه های فازی

2- مدیریت فرآیندهای کسب و کار

3- داده کاوی

4- هوش مصنوعی 

5- سازمان های دیجیتالی و زنجیره تامین دیجیتال