خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23940   بروزرسانی: 07-03-1402

Hamid Reza Sarraf Moayeri

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1- استاد سرآمد آموزشی نمونه دانشگاه 1402

1- فناور برتر استان زنجان سال 1396

1- استاد نمونه آموزشی دانشگاه زنجان1392 

1- برگزیده نهمین جشنواره جوان خوارزمی و عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

2- پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی 1387

3- پژوهشگر افتخار آفرین استان زنجان 1387

4- پژوهشگر نمونه (سال 1386) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 5- انتخاب رساله دکتری به عنوان رساله نمونه دانشگاه تهران در سال 1386

6- کسب اعتبار ویژه پژوهشی از بنیاد ملی نخبگان ایران 1386

7- دریافت نشان استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان 1386

8- معرفی و چاپ یک ترم (اصطلاح علمی) جدید در اکولوژی شیمیایی تحت عنوان “sexual synomone”

9- رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه تهران در سال 1381

10- رتبه اول آزمون دکتری اعزام به خارج در سال 1381

11- رتبه دوم آزمون کارشناسی ارشد در سال 1379