خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23557   بروزرسانی: 07-03-1402

Hamid Reza Sarraf Moayeri

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
9 فاطمه پیرایش فر اسفند  1390حشره شناسی کشاورزی اثرات کشندگی و دورکنندگی اسانس سه گونه از گیاهان دارویی خانواده نعنائیان روی کنه تارتن دو لکه ای   استاد راهنما
8 حسین پورعسگری مهر  1391حشره شناسی کشاورزی پارامتر های جدول زندگی کنه ی میوه خشک روی مخمر نان در دماها و رژیم های نوری مختلف   استاد راهنما
7 مریم اسدی فارفار بهمن  1391حشره شناسی کشاورزی سمیت تنفسی اساس برخی از گیاهان دارویی روی کنه ی میوه خشک Carpoglyphus Lactis    استاد راهنما
6 پونه قائمیان امیری اسفند  1391حشره شناسی کشاورزی تاثیر منابع غذایی و گیاهان گلدار در کارایی زنبور Trichogramma embryophagum   استاد راهنما
5 فائزه عسگری شهريور  1392حشره شناسی کشاورزی جدول زندگی دو جنسی کنه شکارگر Amblyseius swirskii روی دو گونه کنه ی انباری Carpoglyphus lactis و Tyrophagus putrescentiae   استاد راهنما
4 نرگس عزیزیان شهريور  1392حشره شناسی کشاورزی اثرات کشندگی و دورکنندگی برخی از ترکیبات بر پایه اسانس های گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای   استاد راهنما
3 مهسا بسمل دي  1392حشره شناسی کشاورزی مقایسه کارایی سه گونه از نماتد های پاتوژن حشرات در کنترل بیولوژیک کرم سیب   استاد راهنما
2 مینا محمدی شهريور  1393حشره شناسی کشاورزی اثر كنه كشي تركيباتي فرموله شده از اسانس هاي آويشن شيرازي و نعناع فلفلي در مقايسه با تيمول و منتول سنتتيك روي كنه تارتن دولكه اي   استاد راهنما
1 سمانه جعفری اسفند  1393حشره شناسی کشاورزی جدول زندگی دو جنسی وابسته به دمای کنه شکارگر Amblyseius swriskii روی کنه انباری   استاد راهنما