خانه :: اساتید :: اخبار
افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 

  1. پژوهشگر برتر استان زنجان در گروه کشاورزي ومنابع طبيعي در سال 1396
  2. کسب رتبه دوم کشوري در آزمون سراسري کارشناسي ارشد ترويج و آموزش کشاورزي در سال 1380
  3. کسب رتبه اول کشوري در آزمون سراسري دکتري ترويج و آموزش کشاورزي در سال 1382