خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18244   بروزرسانی: 15-11-1402

Mohammad Taghilou

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

داور برجسته مجله  AUT Mechanical Engineering (2023)

داور برجسته مجله (International Journal of Heat and Mass Transfer (2017

داور برجسته مجله (Journal of Natural gas Science and Engineering  (2016

رتبه اول ورودی و عضو دفتر استعداد‏های درخشان ، مقطع کارشناسی، دانشگاه تبریز

عضو دفتر استعداد‏های درخشان، مقطع دکتری، دانشگاه تبریز

دانشجوی ممتاز دانشگاه تبریز در سال 87 از سوی دفتر استعدادهای درخشان

اخذ نمره کامل پایان نامه کارشناسی ارشد