خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16055   بروزرسانی: 30-05-1402

Mohammad Taghilou

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

داور برجسته مجله (International Journal of Heat and Mass Transfer (November, 2017

داور برجسته مجله (Journal of Natural gas Science and Engineering  (November, 2016

رتبه اول ورودی و عضو دفتر استعداد‏های درخشان ، مقطع کارشناسی، دانشگاه تبریز

عضو دفتر استعداد‏های درخشان، مقطع دکتری، دانشگاه تبریز

دانشجوی ممتاز دانشگاه تبریز در سال 87 از سوی دفتر استعدادهای درخشان

اخذ نمره کامل پایان نامه کارشناسی ارشد