خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18261   بروزرسانی: 15-11-1402

Mohammad Taghilou

مدیریت

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان (شهریور 1401 تا الان)