خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16055   بروزرسانی: 30-05-1402

Mohammad Taghilou

مدیریت

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان (شهریور 1401 تا الان)