خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16056   بروزرسانی: 30-05-1402

Mohammad Taghilou

آشنایی با زبانهای خارجی

      - ترکی (زبان مادری)

      - انگلیسی (متوسط)