خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18244   بروزرسانی: 15-11-1402

Mohammad Taghilou

آشنایی با زبانهای خارجی

      - ترکی (زبان مادری)

      - انگلیسی (متوسط)