خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18289   بروزرسانی: 15-11-1402

Mohammad Taghilou

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ترمودینامیک پیشرفته2. جریان های دوفاز3. دینامیک سیالات محاسباتی4. مکانیک سیالات5. انتقال حرارت6. ترمودینامیک7. سیستم‏ های هیدرولیک و پنوماتیک