خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16055   بروزرسانی: 30-05-1402

Mohammad Taghilou

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ترمودینامیک پیشرفته2. جریان های دوفاز3. دینامیک سیالات محاسباتی4. مکانیک سیالات5. انتقال حرارت6. ترمودینامیک7. سیستم‏ های هیدرولیک و پنوماتیک