خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23284   بروزرسانی: 06-12-1399

Nasrollah Abbassi

علایق پژوهشی

ايكنولوژي، پالئواكولوژي، محيط هاي رسوبي