خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24450   بروزرسانی: 03-12-1401

Nasrollah Abbassi

علایق پژوهشی

ايكنولوژي، پالئواكولوژي، محيط هاي رسوبي