خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25432   بروزرسانی: 03-12-1401

Nasrollah Abbassi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان

عضو هیئت رئیسه انجمن دیرینه شناسی ایران 

عضو انجمن ديرينه شناسي ايران

عضو انجمن زمين شناسي ايران