خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26442   بروزرسانی: 21-11-1402

Nasrollah Abbassi

شرکت در کارگاههای آموزشی

اجرای بخشی از کارگاه آموزشی روش های مطالعه خزندگان فسیل در آزمایشگاه و صحرا- 28-27- شهریور 1392- دانشگاه زنجان