خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27053   بروزرسانی: 14-01-1403

Nasrollah Abbassi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
اثر شناسی ردپای دایناسورها در سازند شمشک (ژوراسیک) منطقه بلده، البرز مرکزی   مجريفروردين 1389مرداد  91بنیادیدانشگاه زنجان
آثار فسيلي فليشي از رسوبات كرتاسه منطقه سيه رود جلفا، آذربايجان شرقي   مجريبهمن 1386بهمن  1387بنياديزنجان
ايكنولوژي فسيل ردپاي پرنده در رسوبات سازند سرخ بالايي (ميوسن)، برش چينه شناسي مشمپا، غرب زنجان   مجريبهمن 1383بهمن  1384بنياديزنجان
ايكنوفابريك تالاسينوئيدس در رسوبات اليگوسن منطقه علي آباد قم   مجريبهمن 1385بهمن  1386بنياديزنجان
گزارش مقدماتي از لايه هاي استخوان دار (Bone Beds) پليوسن منطقه كهل، شمال غرب تبريز.   همكارفروردين 1380اسفند  1380بنياديسازمان محيط زيست
طبقه‌بندي زمين‌شناسي-فرسايشي مارنهاي حوضه قزل‌اوزن سفلي در استان زنجان   مجريمرداد 1377بهمن  1380بنياديمركز تحقيقات منابع طبيعي- آب و خاك