خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23733   بروزرسانی: 26-06-1397

Keyvan Aghaei Joubany

علایق پژوهشی

فیزیولوژی گیاهی(تنش های محیطی)

پروتئومیکس گیاهی

بررسی ترکیب اسانس های گیاهی

کشت بافت گیاهی