خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24211   بروزرسانی: 26-06-1397

Keyvan Aghaei Joubany

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضویت در انجمن زیست شناسی ایران به شماره 1068

عضو هیات مدیره انجمن فیزیولوزی گیاهی ایران از شهریور 1396 ادامه دارد