خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21391   بروزرسانی: 04-07-1395

Mokhtar Ali Nia asli

علایق پژوهشی

- استخراج - شناسایی - و تعیین ساختار فلونیدها از گیاهان داروئی