خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21391   بروزرسانی: 04-07-1395

Mokhtar Ali Nia asli

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
10 هادی ملکیان بهمن  1383شیمی آلی سنتز اسیدهای چرب نشاندار با فلوئور - 18 جهت تشخیص بیماریهای قلبی  
9 رقیه حسنی نیا بهمن  1384شیمی آلی مطالعه ساختار الکترونی مواد پر انرژی حاصل از ملامین و پیش بینی میزان حساسیت به ضریه آن ها با روشهای مکانیک کوانتومی   
8 اعظم رحیمی نیارکی بهمن  1384شیمی آلی مطالعه اثر فرایند کمپلکس شدن بتا - سیکلو دکسترین با کروستین بر استخراج کروستین از زعفران ، یافتن ساختار کمپلکس های تشکیل شده ی احتمالی و شبیه  
7 اعظم اقا ولی جماعت شهريور  1381 استخراج فلاونییدها از شاخه برگ و گل گیاه روبینیا بسیودواکاسیا  
6 عبدلرضا محمد رضایی بور ارديبهشت  1981شیمی الی جدا سازی و شناسایی فلاونیدها  
5 علی جعفری خرداد  1385شیمی الی تهیه ترکیبات فسفر دار از بتادی کتونهای فلویر دار و بررسی واکنشهای انها  
4 امیر تفنگچی تير  1386 سنتز N ونیل ایمیدهای کم الکترون از استرهای استتنی  
3 مهدی بهرامی شهريور  1386 سنتز لیگندهای الی حاوی نیتروزن اکسیذن و گوگرد با استفاده از واکنشهای چند جزیی  
2 مجید محمدی والا دي  1379 سنتز یک مرحلهای ایلیدهای بر استختاف با استفاده از C  
1 مریم محبی مقدم لنگرودی شهريور  1388 بوشش نانو روی بذرگیاه تزیینی جهت رشد مطلوب ان در محیط های متفاوت  

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 علی سوتدوزی خرداد  1382شیمی اتی سنتز کومارین ها از ترکیبات الی فسفر تحت تابش مایکروویو  
3 مهسا کاردان تير  1384 بررسی واکنشهای ایمیدها با استرهای استیلنی در شرایط بدون حلال  
2 مهشید رحیمی فرد خرداد  1383 سنتز اریل ونیل اترها از ترکیبات الی فسفر  
1 بهناز رحمانی خرداد  1389 استخراج فلاونویید از برگ درخت للیک