خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21391   بروزرسانی: 04-07-1395

Mokhtar Ali Nia asli

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

-Iranian Chemical Society

- Indian Chemical Society .       1387-1389   ا-  عضو کمیته  تخصصی  انجمن شیمی ایران  1387 -1389    2 - نماینده   انجمن  شیمی  در دانشگاه  زنجان