خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22825   بروزرسانی: 13-07-1402

Kamran Moravej

علایق پژوهشی

1-     تهيه و بروز رساني نقشه­هاي خاك با روش­هاي نوين از جمله ژئومرفومتري

 

2-    تحقيق در زمينه استفاده از تكنيك­هاي زمين­آمار (Geostatistic) و پدومتري در پيش­بيني خصوصيات خاك و توليد نقشه خاك

 

3-    استفاده از روش­هاي آماري و داده­هاي ماهواره­اي براي توليد نقشه خاك در زمان كوتاه­تر و با هزينه كمتر

 

4-    ساير موضوعات مرتبط با نقشه برداري خاك، ارزيابي اراضي، تناسب اراضي و ژئومرفولوژي