خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22825   بروزرسانی: 13-07-1402

Kamran Moravej

شرکت در کارگاههای آموزشی

    1- کارگاه آموزشی آخرين فناوری خاک و آب در مجتمع آموزشی وزارت جهاد کشاورزی

  2- سامانه­ های اطلاعات جغرافیایی (G.I.S.) و سنجش از دور (R.S.)/ سازمان فضایی ایران

  3- I.C.D.L

  4- Rآشنایی با محیط نرم افزار