خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34320   بروزرسانی: 21-10-1401

Mansour Ojaghi

علایق پژوهشی

1- پایش وضعیت ماشین های الکتریکی

2- رله و حفاظت سیستم های قدرت الکتریکی

3- کنترل محرکه های الکتریکی