خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34319   بروزرسانی: 21-10-1401

Mansour Ojaghi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

(IEEE) عضو ارشد انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا