خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22716   بروزرسانی: 21-07-1402

Babak Andalibi

مدیریت

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات از تاریخ 12/10/1390

مسئول کمیته پژوهشی و پایان نامه های انجمن گیاهان دارویی زنجان از تاریخ 95/1/18 دبیر علمی همایش ملی فناوری های نوین در گیاهان دارویی و داروهای گیاهی