خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22682   بروزرسانی: 21-07-1402

Babak Andalibi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1. کمیته گیاهان دارویی استان زنجان

2. انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات

انجمن گیاهان دارویی استان زنجان