خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24586   بروزرسانی: 08-07-1398

Ali Soleimani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1-      عضو کمیته علمی-پژوهشی شورای ملی زیتون

2-      نماینده انجمن علوم باغبانی ایران در دانشگاه زنجان

3-      عضو سابق شورای عالی راهبردی دانشگاه زنجان

4-      عضو شورای هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

5-      عضو کارگروه اختصاصی جذب نیروی هیات علمی دانشگاه زنجان